logo

Vrijwilligerswerk en Civil Society (VRW)

In het kader van een onderzoek naar Civil society en vrijwilligerswerk zijn in 1996 in aansluiting bij het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV'96) enkele extra schriftelijke vragen gesteld in de gemeenten Heerenveen, Hoorn, Dordrecht en Asten. In 2002 werden ter actualisatie van dit onderzoek gegevens verzameld in de gemeente Asten en enkele wijken van de gemeente Dordrecht. Inhoudelijk borduurt het onderzoek voort op het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland en een eerdere survey onder bewoners van de nieuwbouwwijk de Strijp. Centraal staan participatie in organisaties en verenigingen, waaronder politieke participatie, en politieke cohesie in de wijk.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bewoners van de onderzoeksgebieden van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres; persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

1996: conform CV'96 (adressensteekproef uit postcodebestand)
2002: TPG-afgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: adressen; personen (eerst jarige)

Verzamelmethode

1996: schriftelijke vragenlijst
2002: mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

1996: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek (NIPO)
2002: GfK Panelservices Benelux

Frequentie

tweemaal: 1996 en 2002

Veldwerkperiode

1996: oktober 1996 - februari 1997
2002: november - december 2002

Steekproefomvang

2002: Asten: 413 personen; Dordrecht: 584 personen

Respons

1996: 638 personen
2002: Asten: 251 personen (61%); Dordrecht 285 personen (43%)

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Vrijwilligerswerk en Civil Society (VRW)

Menu