logo

Vrouwen en deeltijdarbeid (VDA)

Het onderzoek Vrouwen en deeltijdarbeid is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de redenen van vrouwen om in deeltijd te werken, de voorwaarden waaronder vrouwen meer zouden willen gaan werken en in de tijdsbesteding van vrouwen die niet of in deeltijd werken.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

vrouwen van 18 t/m 64 jaar, exclusief studenten

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

GfK Internetpanel

Steekproefmethode

steekproef uit panel, representatief naar leeftijd x arbeidsduur

Verzamelmethode

internetvragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

GfK Panel Services Benelux

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd en arbeidsduur

VDA2008

Veldwerkperiode

8-15 februari 2008

Steekproefomvang

1250 personen

Respons

1035 personen (83%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Vrouwen en deeltijdarbeid (VDA)

Menu