logo

Vrouwen in besluitvorming (VIB)

Het onderzoek Vrouwen in besluitvorming wordt uitgevoerd om het aandeel van vrouwen en mannen in besluitvormende posities in de markt en de civiele maatschappij te meten. Dit onderzoek wordt gehouden in het kader van de Emancipatiemonitor, die ten doel heeft een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van het emancipatieproces.
De VIB-bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder het tussen haakjes vermelde nummer.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie ondernemingen, non profitorganisaties en maatschappelijke organisaties
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid organisatie
Entiteiten organisaties
Steekproefkader diverse bronnen
Steekproefmethode selectiecriteria: grootste ondernemingen op grond van de omvang van het eigen vermogen; non profitorganisaties op grond van omvang van het 'verzorgingsgebied' of de cliëntenpopulatie of het vervullen van een centrale besturende, toezichthoudende of controlerende rol; maatschappelijke organisaties met meer dan 50.000 leden of donateurs
Steekproefomvang gestreefd wordt naar 250 grote ondernemingen; 250 non profitinstellingen, verdeeld over de sociaal economische hoek en de sector zorg en welzijn, en 100 grote maatschappelijke organisaties
Verzamelmethode computerondersteunde telefonische vragenlijst (CATI)
vanaf 2008 schriftelijke of on line vragenlijst na telefonische benadering
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Frequentie vanaf 2000 tweejaarlijks
Berichtgevers (hoofd) personeelszaken, directiesecretaris (-esse), directeur sociale zaken

VIB 2018

Veldwerkperiode april tot en met juni 2018
Veldwerk Panteia
Respons netto  274 organisaties: 68 ondernemingen, 132 non-profitinstellingen, 74 maatschappelijke organisaties; respons plus organisaties waarvan informatie via internet verkregen is: 414 organisaties: 145 ondernemingen, 183 non-profitinstellingen, 86 maatschappelijke organisaties

VIB 2016

Veldwerkperiode maart tot en met juni 2016
Veldwerk Panteia
Respons netto  263 organisaties: 77 ondernemingen, 111 non-profitinstellingen, 75 maatschappelijke organisaties; respons plus organisaties waarvan informatie via internet verkregen is: 374 organisaties: 125 ondernemingen, 166 non-profitinstellingen, 83 maatschappelijke organisaties

VIB 2014

Veldwerkperiode maart, april en mei 2014
Veldwerk Panteia
Respons 553 organisaties: 250 ondernemingen, 211 non-profitinstellingen en 92 maatschappelijk organisaties

VIB 2012

Veldwerkperiode april, mei en juni 2012
Veldwerk Panteia/Stratus
Respons 182 ondernemingen; 167 non-profitinstellingen; 79 maatschappelijk organisaties

VIB 2010(P1849)

Veldwerkperiode  31 mei 2010 tot en met 12 augustus 2010
Veldwerk GfK Panel Services Benelux
Respons 111 ondernemingen;141 non-profitinstellingen;61 maatschappelijk organisaties

---------------------------

---Oudere afleveringen---

---------------------------

VIB 2000

Veldwerkperiode

voorjaar 2000

Veldwerk

Intomart

Respons

191 ondernemingen; 206 non profitinstellingen (80 uit de sociaal economische sector en 126 uit zorg en welzijn); 85 maatschappelijke organisaties

VIB 2002 (P1598)

Veldwerkperiode

voorjaar 2002

veldwerk

SEOR b.v.

Respons

154 ondernemingen; 177 non profitinstellingen (73 uit de sociaal economische sector en 134 uit zorg en welzijn); 72 maatschappelijke organisaties

VIB 2004 (P1714)

Veldwerkperiode

voorjaar 2004

veldwerk

SEOR b.v.

Respons

151 ondernemingen; 197 non profitinstellingen (75 uit de sociaal economische sector, 114 uit zorg en welzijn en 8 uit cultuursector); 86 maatschappelijke organisaties

VIB 2006 (P1715)

Veldwerkperiode

voorjaar 2006

Veldwerk

SEOR b.v.

Respons

127 ondernemingen; 204 non profitinstellingen (73 uit de sociaal economische sector, 131 uit zorg en welzijn); 67 maatschappelijke organisaties

VIB 2008 (P1848)

Veldwerkperiode

26 mei tot en met 11 juli 2008

Veldwerk

I&O Research

Respons

139 ondernemingen; 110 non-profitinstellingen; 110 maatschappelijk organisaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Vrouwen in besluitvorming (VIB)

Menu