logo

Wachtlijstpeilingen (WLP)

In de periode 2001-2003 zijn extra wachtlijstmiddelen ingezet om de wachtlijsten in de sector verzorging en verpleging te verminderen. Om het effect van deze maatregelen na te gaan zijn wachtlijstpeilingen gehouden. Van elke wachtende op een voorziening voor verpleging of verzorging op de peildatum is bekend op welk product hij of zij wacht, de indicatiedatum en het al dan gebruik maken van overbruggingszorg. Tevens zijn enkele achtergrondgegevens bekend, zoals leeftijd, geslacht, gemeente en zorgregio.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

mensen op een wachtlijst in de sector verpleging of verzorging

Soort onderzoek

registratie

Entiteiten

personen

Verzamelmethode

documentanalyse

Opdrachtgever

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): Taskforce aanpak wachtlijsten

Veldwerk

Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs (HHM)

Frequentie

vijfmaal: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Berichtgever

zorgkantoren en zorgaanbieders

Verslagperiode

peildatum

WLP 2003

Peildatum

1 oktober 2003

Geschoonde wachtlijst

54.244 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Wachtlijstpeilingen (WLP)

Menu