logo

Wijk- en buurtregister (WBR)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt kerncijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau, teneinde de verschillende onderdelen van gemeenten te typeren en verschillen in geografische, demografische en sociaal‑economische structuur zichtbaar te maken.  Het register heette tot 1995 'Wijk- en buurtregister' en vanaf 1995 'Kerncijfers wijken en buurten'.

Korte onderzoeksbeschrijving
Verzamelmethode

compilatie van gegevens uit onder meer Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie, Woningtelling en woningstatistiek, Regionaal Inkomensonderzoek, Bedrijfsregister van het CBS, Geografisch Basisregister, bestanden met digitale grenzen (CBS/TOP‑grenzen) en bodemgebruik

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Uitvoerder

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Wijk- en buurtregister 1993: 10.277 buurten, 2327 wijken en 646 gemeenten

Kerncijfers wijken en buurten 1995: 10.381 buurten, 2338 wijken en 633 gemeenten

Kerncijfers wijken en buurten 1999: 10.737 buurten, 2382 wijken en 538 gemeenten

Kerncijfers wijken en buurten 2001: 11.025 buurten, 2397 wijken en 504 gemeenten

Kerncijfers wijken en buurten 2006: 11.351 buurten, 2502 wijken en 458 gemeenten 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Wijk- en buurtregister (WBR)

Menu