logo

Zorg aan huis (ZAH)

In het kader van een onderzoek naar de behoefte aan thuiszorg in Zuid-Nederland zijn in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gegevens verzameld over de kenmerken van thuis wonende mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders, hun behoefte aan zorg en hun gebruik van zorg.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

thuiswonende personen met een verstandelijke handicap in Limburg, Noord-Brabant en Limburg en hun ouders of verzorgers

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

opsporing ouders en verzorgers van thuiswonende personen met een verstandelijke handicap via instellingen en organisaties; 439 instellingen aangeschreven, 53 % werkte mee

Steekproefmethode

alle opgespoorde personen zijn benaderd

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Provinciale Raden van de Volksgezondheid en de Maatschappelijke Dienstverlening in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Dataverzameling

vakgroep Epidemiologie van de Rijksuniversiteit Limburg

Frequentie

eenmalig

Berichtgever

ouder of verzorger van de betreffende persoon

Veldwerkperiode

1994

Steekproefomvang

4399 personen opgespoord, van wie 3327 bereid was mee te doen

Respons

2573 personen (77% van wie bereid was mee te doen, 59% van het aantal getraceerde ouders)Menu