logo

Zorgregistratiesysteem - analysebestanden (ZRS)

Het zorgregistratiesysteem ZRS is opgezet om landelijk en sectorbreed kwantitatieve gegevens te presenteren over indicaties, realisaties en aantal wachtenden binnen de zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke handicap. Dit systeem werd tot en met 2003 door de Regionale Indicatie Organen (RIO's) en door het Landelijk Centrum Indicatiestelling voor de Gehandicaptenzorg (LCIG)  gebruikt om de geïndiceerde producten per cliënt vast te leggen.

De analysebestanden worden door het SCP gebruikt voor de modellering van de ontwikkelingen in de vraag naar langdurige zorg.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Zorgregistratiesysteem - analysebestanden (ZRS)

Menu