logo

Internationale activiteiten

Het SCP onderzoekt de sociale en culturele situatie in Nederland. Toch houdt het werkterrein van het SCP niet op bij de grens.

Waarom internationaal

Het SCP is op verschillende manieren actief op het Europese of internationale toneel. Daarvoor zijn verschillende redenen.

  1. Onderwerpen zijn grensoverschrijdend. Internationaal terrorisme, stijgende of dalende olieprijzen en bijvoorbeeld de kredietcrisis hebben grote consequenties voor de leefsituatie van de Nederlanders.
  2. Veel sociaal en cultureel beleid is EU-breed (en door de EU ontwikkeld).
  3. Ontwikkelingen in andere landen vormen een ijkpunt voor Nederland en bieden inzicht in de Nederlandse situatie.
  4. Medewerkers willen meedraaien in het wetenschappelijke circuit.

Europese projecten en vergelijkingen

Het SCP neemt deel aan de volgende Europese projecten en vergelijkingen:

Internationale netwerken

Medewerkers van het SCP zijn aangesloten bij verschillende internationale netwerken:

Internationale gegevensbestanden

Onderzoekers gebruiken vaak gegevens over landen buiten Nederland. Veelgebruikte internationale bestanden zijn:

Home / Onderzoek / Internationale activiteiten

Menu