logo

Lopend onderzoek

Op deze pagina vindt u het lopende onderzoek van het SCP, geordend op thema. Ook vindt u hier een overzicht van enquêtes die momenteel in uitvoering zijn.

Armoede en sociale uitsluiting

Data, surveymethodologie en analyse

Emancipatie

Homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender (LHBT) personen

Integratie en migratie

Jeugd en gezin

Kwaliteit van leven en leefsituatie

Leefomgeving

  • Statusscores

Onderwijs

Participatie

Productiviteit en kwaliteit publieke diensten

 

Publieke opinie

Sociale zekerheid

Sport

Tijdsbesteding en media

Trends
 

Verzorgingsstaat

 

Werk en inkomen

Zorg en ondersteuning

 

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek

Menu