logo

Aanbod van arbeid

05 oktober 2018

Sinds 1985 wordt iedere twee jaar een onderzoek gehouden onder werkenden en niet-werkenden. Dit levert informatie op over ontwikkelingen in baanmobiliteit, zoekgedrag naar een baan, etc..

Er nemen ruim tweeduizend huishoudens (4.800 personen) deel.

Het SCP is sinds augustus 2010 verantwoordelijk voor dit onderzoek. Het wordt bekostigd door het ministerie van SZW.

Publicaties

In 2016 kwam het rapport Aanbod van arbeid 2016 uit, gebaseerd op het arbeidsaanbodpanel.

Voor de rapporten die tot nu toe verschenen zijn, klikt u hier.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jan Dirk Vlasblom of Edith Josten

 

Menu