logo

Armoede in kaart

01 februari 2016

In 2014 verscheen de laatste editie van het Armoedesignalement, een reeks die samen met het CBS werd uitgebracht. In 2015 is nagedacht over een nieuwe, meer dynamische vorm voor de armoederapportage van het SCP, waarbij ook ruimte is voor verdieping, beleidsduiding en -evaluatie.  Vanaf 2016 zal Armoede in Kaart periodiek als elektronische publicatie verschijnen. Dit gebeurt in de vorm van een ‘kaartenstapel’, waarbij op afzonderlijke kaarten een bepaalde vraag centraal staat en in kort bestek wordt behandeld. Door de digitale opzet kunnen nieuwe gegevens snel worden uitgebracht.

Onderzoeksvragen

Vragen die aan de orde komen zijn bijv.: Wat is armoede? Hoe hebben armoede en de koopkracht van armen zich ontwikkeld? Welke mensen lopen veel risico op armoede, en welke juist weinig? Waar wonen de armen? Welke maatschappelijke factoren bepalen de ontwikkeling van armoede? Heeft Nederland meer of minder armen dan andere landen?  Is het beleid van invloed geweest op de ontwikkeling van armoede? Wat kan het beleid aan armoede doen?

Verwachte publicatie

De eerste editie is op 26 september 2016 verschenen. Naar verwachting zal de tweede editie van Armoede in kaart in het najaar van 2018 verschijnen.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Stella Hoff of Benedikt Goderis.

Menu