logo

Continu Onderzoek Burgerperspectieven

27 september 2017

Met het Continu Onderzoek Burgperspectieven (COB) brengt het SCP de mening van burgers in kaart. Wij onderzoeken waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van die opinies. Het COB wordt uitgevoerd op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa).

Kwartaalberichten en verdiepend onderzoek

Sinds 2008 wordt er elk kwartaal een grootschalige enquête gehouden onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarnaast vinden er elk kwartaal vier groepsgesprekken plaats waarin met burgers wordt doorgepraat over wat hen bezig houdt. De COB kwartaalberichten doen daarvan kort en bondig verslag. Daarnaast brengen we verdiepende studies uit, apart of als bijdragen aan publicaties. Hierin wordt de publieke opinie ook meer in een breder historisch en internationaal perspectief geplaatst.

Belangrijkste publicaties

Klik hier voor een overzicht van alle kwartaalberichten en verdiepende studies.

Contact

Wilt u meer weten over het COB? Neem dan contact op met Paul Dekker of Josje den Ridder.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Menu