logo

Dataverzameling Sport- en Cultuurparticipatie in de Vrijetijdsomnibus (VTO)

11 februari 2013

Hoeveel Nederlanders sporten regelmatig en hoe vaak bezoeken ze een sportwedstrijd? Hoeveel Nederlanders bezoeken een museum, gaan naar een theatervoorstelling of bespelen zelf een muziekinstrument? De tweejaarlijkse Vrijetijdsomnibus (VTO) geeft antwoord op deze en andere vragen over Nederlanders van 6 jaar en ouder.

Eerste meting in 2012, tweede meting in 2014

De VTO is een reeks van dataverzameling, met kwaliteitsdata over sport- en cultuurparticipatie in Nederland. Het SCP werkt hiervoor samen met het CBS. Na het beëindigen van de lange reeks AVO-dataverzamelingen biedt de VTO de mogelijkheid om nieuw onderzoek op te starten, op basis van huidige kennis en inzichten. De VTO is voor het eerst uitgevoerd in 2012, waarbij de resultaten beschikbaar zijn gemaakt in de volgende publicaties:

In 2014 heeft de tweede dataverzameling plaatsgevonden. De resultaten daarvan verschijnen in 2015 en begin 2016.

Sport

Het vragenblok over sport gaat in op zelf sporten, het verrichten van vrijwilligerswerk in de sport, het bezoeken van sportwedstrijden en het volgen van sport via media. Ook geven respondenten hun mening over diverse aspecten van de sportbeoefening. Op basis van de VTO zijn acht kernindicatoren voor het sportbeleid vastgesteld. Deze zijn in de Rapportage sport 2014 voor het eerst gepresenteerd.
Op www.kernindicatorensportenbewegen.nl zijn de cijfers van 2012 en 2014 te vinden.

Cultuur

In het vragenblok over cultuur staat de belangstelling voor erfgoed, kunst, en (amateur)­kunstbeoefening centraal. Wisselend wordt verder doorgevraagd naar een van die 3 onderwerpen. In de eerste veldwerkronde is aanvullende informatie over de belangstelling voor erfgoed verzameld. In het onderzoek van 2014 is specifiek aandacht besteed aan amateurkunstbeoefening.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Andries van den Broek (cultuur) of Annet Tiessen-Raaphorst (sport).

 

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Dataverzameling Sport- en Cultuurparticipatie in de Vrijetijdsomnibus (VTO)

Menu