logo

EU Kids Online IV (2015-2017)

12 januari 2012

In dit project wordt het eerdere werk van het EU Kids online netwerk voortgezet. Er zijn inmiddels 25 Europese landen bij aangesloten. Doel van dit project is het organiseren van een nieuwe dataverzameling over kinderen en het gebruik van nieuwe media die voortbouwt op de enquête uit 2010 (zie SCP-rapport Kinderen en internetrisico’s). Verder wordt een database bijgehouden met relevant onderzoek in deze landen, de website hierover bijgehouden, contacten onderhouden met relevante stakeholders en middels rapporten gewerkt aan evidence based aanbevelingen voor beleid en politiek.

Contact

Wilt u meer weten over het EU Kids Online netwerk? Neem dan contact op met Jos de Haan.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / EU Kids Online IV (2015-2017)

Menu