logo

Economische zelfstandigheid en de arbeidsduur van vrouwen

06 april 2010

Economische zelfstandigheid is al jaren een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid. Nog steeds zijn de meeste vrouwen echter niet economisch zelfstandig. Dit heeft vooral te maken met hun geringe arbeidsduur.

Zelfstandig?

Het verhogen van het aandeel economisch zelfstandige vrouwen is het speerpunt van het huidige emancipatiebeleid. Net de helft van de vrouwen van 20-65 jaar verdiend meer dan het bijstandsniveau en is daarmee volgens de definitie economisch zelfstandig.  De anderen hebben geen werk en zijn financieel afhankelijk van (ex)partner of uitkering, of ze hebben een kleine deeltijdbaan en verdienen daarmee te weinig.

Arbeidsduur

Nederland is kampioen deeltijd. Van de werkende vrouwen werkt driekwart minder dan 35 uur per week. In geen enkel anders land is dat aandeel zo hoog. Nederlandse vrouwen blijken over het algemeen heel tevreden met hun deeltijdbaan, de meesten willen niet meer werken. Tegelijkertijd vinden zelfs vrouwen met een kleine deeltijdbaan het belangrijk om een eigen inkomen te hebben en niet financieel afhankelijk te zijn.

Onderzoeksvragen

Wat verstaan vrouwen zelf onder economische zelfstandigheid en hoe belangrijk vinden ze dit? Hoe gaan partners om met het verschil in inkomen? Welke rol spelen financiële overwegingen bij de keuzes die vrouwen en mannen maken over hun arbeidsduur? Om hier antwoord op te geven, houdt onderzoekssector ZET een enquête onder een representatieve groep vrouwen en mannen van 15 tot 65 jaar. Deze kwantitatieve data vult ZET aan met interviews met jonge vrouwen en hun partner.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Wil Portegijs. Zij rondt het onderzoek in 2018 af.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Economische zelfstandigheid en de arbeidsduur van vrouwen

Menu