logo

Ervaren kwaliteit van leven

23 september 2008

Het SCP volgt de kwaliteit van leven, de leefsituatie en de maatschappelijke participatie van Nederlanders met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals mensen met functiebeperkingen. (Zie de lijst publicaties hieronder.)

Het SCP volgt de tevredenheid en het geluk van burgers. In 2011 organiseerde het SCP een werkconferentie over de vraag of de overheid kan sturen op geluk. Een aantal gemeenten, zorginstellingen, scholen en bedrijven werken bewust aan de verbetering van de psychosociale vaardigheden van kwetsbare burgers, patiënten, scholieren en werknemers. In 2012 verscheen de bundel Sturen op geluk met bijdragen over deze lokale initiatieven. In 2014 organiseerde het SCP in samenwerking met het Trimbos-instituut het 7th European Conference on Positive Psychology in Amsterdam.

Belangrijkste publicaties

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Cretien van Campen.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Ervaren kwaliteit van leven

Menu