logo

European Social Survey

27 november 2008

De European Social Survey (ESS) onderzoekt de opvattingen en het gedrag van de bevolking in meer dan dertig Europese landen. In 2002 vond de eerste ESS plaats en sindsdien is het elke twee jaar herhaald. Zo ontstaat een langetermijninzicht in het sociale weefsel van het huidige Europa.

Doel

De ESS brengt in alle aangesloten landen de wisselwerking tussen de veranderende Europese instituties en de opvattingen en het gedrag van verschillende bevolkingsgroepen in kaart en verklaart deze. Daarnaast levert het onderzoek betrouwbare gegevens over de snelheid waarmee en de richting waarin de achterliggende attitudes en waarden van de bevolking veranderen.

Financiering

De Europese Commissie en de European Science Foundation financieren de ESS. Daarnaast dragen nationale wetenschapsorganisaties als NWO en andere instellingen (waaronder het SCP) aan het project bij. Het onderzoek is opgezet volgens strenge academische normen. Het SCP is lid van de internationale groep die zorgt voor de centrale coördinatie van het onderzoek.

Meer weten?

Meer informatie over de ESS staat op de ESS-website in de publicatie Measuring attitudes cross-nationally - lessons from the European Social Survey van Roger Jowell, Caroline Roberts, Rory Fitzgerald & Gillian Eva (London: Sage, 2007), en in een beknopte onderzoeksbeschrijving.

Menu