logo

Bekendheid en bereik Wmo onder mensen met een beperking

Het NIVEL maakte in 2016 in samenwerking met het SCP een factsheet over de bekendheid en ervaringen met de Wmo 2015 van mensen met een lichamelijke beperking.
Deze factsheet (pdf) geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis door mensen met een chronische ziekte tussen 2004 en 2013.

Tevens maakte het NIVEL in 2017 in samenwerking met het SCP een factsheet (pdf) over de ervaringen met de veranderingen in de langdurige zorg van naasten van mensen met een verstandelijke beperking.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Bekendheid en bereik Wmo onder mensen met een beperking

Menu