logo

Wijkverpleging: enquêtes onder wijkverpleegkundigen, cliënten en hun mantelzorgers

Personen die langdurig zorg nodig hebben en zelfstandig thuis wonen kunnen een beroep doen op wijkverpleegkundigen. De verstrekking van verpleegkundige zorg aan huis maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. Wijkverpleegkundigen kunnen zelf huisbezoeken afleggen om te bepalen of en welke zorg iemand nodig heeft. De zorg wordt vervolgens gegeven door verpleegkundigen of verzorgenden.

Onderzoeksvragen

Met dit onderzoek beantwoorden de onderzoekers vragen als: Met welke hulpvraag komen mensen bij de wijkverpleegkundige? Hoe ervaren cliënten en mantelzorgers de indicatiestelling? Sluit de beschikbare hulp aan op de behoeften van de hulpvragers? Is er sprake van voldoende afstemming tussen alle betrokkenen? Wat zijn de ervaringen van wijkverpleegkundigen en verzorgenden zelf?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek valt uiteen in twee delen. Een deel van het onderzoek is gericht op het verzamelen van informatie bij wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Daarvoor vinden focusgroep gesprekken plaats in een aantal gemeenten en wordt daarna een enquête uitgezet onder deze professionals. Het andere deel van het onderzoek verzamelt gegevens over de ervaringen van de cliënten met wijkverpleegkundige zorg en tevens bij hun mantelzorgers.

Stand

De beide delen van het onderzoek worden uitgevoerd door NIVEL. De dataverzameling is eind 2016 gestart. Begin oktober verscheen een geïntegreerde rapportage.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek neemt u dan contact op met Mariska Kromhout of Roelof Schellingerhout of met Hennie Boeije  van NIVEL (030-2729651).

 

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Wijkverpleging: enquêtes onder wijkverpleegkundigen, cliënten en hun mantelzorgers

Menu