logo

Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht

29 mei 2019

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven steun aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen we – door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben  – de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten.

Dit onderzoek wordt (be)geleid vanuit de VU/SCP, HvA en Vilans in samenwerking met een consortium van deelnemers die werkzaam zijn in twee domeinen uit de leefwereld van jonge mantelzorgers: zorg en onderwijs.

Gefinancierd vanuit NWO

Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek bestaat uit 4 samenhangende onderdelen:

1. Schetsen van profielen van studerende mantelzorgers (16+) die in Amsterdam studeren aan het MBO, HBO of WO.
Hiervoor wordt kwantitatief materiaal over Amsterdamse studenten onderzocht. Zo zijn data beschikbaar uit onder andere de Studentengezondheidstest van de Studentenartsen van de UvA, onderzoeken onder studenten HvA . We kijken in dit onderdeel onder andere naar hun demografische kenmerken, gezondheidstoestand, welbevinden en studievoortgang.

2. In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van studerende mantelzorgers.
Hiervoor worden innovatieve methodieken ingezet. We focussen hierbij niet alleen op de problemen die mantelzorgende studenten tegenkomen en hun behoefte aan ondersteuning, maar gaan ook op zoek naar de positieve kanten van het helpen, zoals de veerkracht. Daarbij zullen verschillende domeinen van de leefsituatie van jongeren aan de orde komen zoals studievoortgang en  -kosten, zorg voor de zieke, betaald werk, vrije tijd etc.

3. Ontwerpen van een interventie voor ondersteuning.
In co-creatie met de doelgroep en beroepskrachten uit onderwijsinstellingen wordt een eerste uitwerking ontwikkeld van een betekenisvolle, toegankelijke ondersteuning voor mantelzorgende studenten.

4. Delen van kennis
Delen van kennis over deze doelgroep binnen studenten-, onderwijs en zorgpopulaties, o.a. via de kennisnetwerkstructuren van deelnemende organisaties, waaronder die op het landelijk en lokaal niveau.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal kleinere deelonderzoeken in samenwerking met studenten (liefst zelf mantelzorger). De VU, SCP, HVA en Vilans zullen elk een aantal deelonderzoeken trekken, met input van de andere experts uit het consortium.

Opbrengsten

Begin juni 2018 is als eerste publicatie de factsheet Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten verschenen.
Eind mei 2019 verscheen er een artikel over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in Science guide.
Op 3 juni 2019 is Alice de Boer één van de sprekers op de kick-off bijeenkomst van de Week van de jonge mantelzorger. Hier vertelt ze over de uitkomsten van dit onderzoek en over ander onderzoek naar jonge mantelzorgers.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Alice de Boer.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht

Menu