logo

Lezing Participeren in arbeid en zorg

04 oktober 2017

27 november 2017, 12.00 - 15.30 uur, Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag, seminarzaal.

Welke rol spelen sociale normen bij het maken van keuzes rondom arbeid en zorg? Dat is de centrale vraag in de lezing ‘Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid’ die het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseert op 27 november.

Tijdens deze lezing belichten Loes Meeussen (Katholieke Universiteit Leuven) en Wil Portegijs (SCP) de rol van sociale normen bij keuzegedrag en zetten we met Mark Bovens (WRR) stappen om een brug te slaan tussen onderzoek en beleid. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In de bijlage vindt u de uitnodiging met daarin informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

lezing Participeren in arbeid en zorg

Uitnodiging lezing Participeren in arbeid en zorg

Menu