logo

Houding tegenover en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

06 februari 2019

Op verzoek van de minister van OCW doet het SCP in de periode 2016-2019 onderzoek naar homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender (LHBT) personen. Het SCP kijkt daarbij zowel naar de houding van de Nederlandse bevolking én de ervaringen van de doelgroep zelf. Voor het onderzoek zijn de centrale thema's in het lopend emancipatiebeleid van belang: veiligheid en participatie. Om het jaar brengt het SCP de LHBT Monitor uit met daarin de laatste cijfers omtrent opvattingen en leefsituatie. In het andere jaar voert het SCP een verdiepende studie. Voor het jaar 2016/2017 richt deze verdieping zich op de risico- en beschermingsfactoren voor de leefsituatie van transgenders en een verkenning van de mogelijkheden om vragen naar transgenderachtergrond op te nemen in grootschalige bevolkingsstudies.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Gabriël van Beusekom.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Houding tegenover en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

Menu