logo

Kinder groot, en dan?

09 mei 2019

Waarom vrouwen niet meer gaan werken als hun kinderen groot zijn?

Nederland is kampioen deeltijd. Drie van de vier werkende vrouwen heeft een baan van minder dan 35 uur in de week. Geen enkel land –wereldwijd- komt hierbij ook maar enigszins in de buurt.

Dit komt vooral omdat in ons land niet alleen vrouwen met jonge kinderen werken, maar ook jonge vrouwen die (nog) geen kinderen hebben, en vooral heel veel vrouwen die al ‘uit’ de kinderen zijn. Dit vele deeltijdwerken is nadelig voor de Nederlandse economie, draagt bij aan de personeelstekorten in zorg en onderwijs en gaat ten koste van de economisch zelfstandigheid van vrouwen en hun kans op doorstroom naar hogere/leidinggevende functies. Verhoging van de arbeidsduur van vrouwen is dan ook een belangrijk doel in het landelijk emancipatiebeleid.

Eens deeltijd, altijd deeltijd?

Vrouwen  met jonge kinderen werken in ons land gemiddeld 26 uur in de week. Vrijwel allemaal geven ze de zorg voor hun kinderen op als reden waarom ze niet meer uur willen werken. Maar als de kinderen groter worden en minder zorg nodig hebben, gaan vrouwen niet of nauwelijks meer werken. Maar liefst zes op de tien deeltijdwerksters behoort tot deze groep: 40+ vrouwen die geen kleine kinderen  meer hebben. In dit onderzoek gaan we na wat hen weerhoudt om de vrijgekomen tijd in betaald werk te steken. Willen ze dat niet, of zien ze hiertoe geen mogelijkheden? En heeft dat dan te maken met hun privé-situatie, of met hun perspectieven op het werk?

Onderzoeksvraag

Hoeveel moeders met kinderen op de middelbare school zijn meer gaan werken, of willen dat, en welke factoren spelen een rol bij veranderingen in de arbeidsdeelname? Daarbij kijken we onder andere naar de volgende factoren: belasting met onbetaalde arbeid (huishouden en mantelzorg); vrije tijdsbesteding; behoefte aan meer inkomen; mogelijkheden op werkplek om meer uren te krijgen; stimulans door partner, omgeving en werkgever; gezondheid.

Enquête en vignetstudie

Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder vrouwen met een jongste kind van 12-18 jaar, die in deeltijd (of niet) werkten toen hun kind(eren) klein was/waren. De moeder zijn bevraagd over de ontwikkeling van hun arbeidsduur sindsdien en hun wensen en mogelijkheden om meer te gaan werken. In het onderzoek vergelijken we de vrouwen die meer zijn gaan werken, of dat van plan zijn, met de vrouwen die dat niet hebben gedaan en ook niet willen. We gaan op zoek naar factoren die met dit wel of niet uitbreiden van de arbeidsduur samenhangen. Om meer zich op deze factoren te krijgen hebben we hen ook verschillende hypothetische situaties voorgelegd (vignetten), steeds gevolgd door de vraag of zij in zo’n geval meer, of juist minder zouden willen werken.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Wil Portegijs. Naar verwachting zal het onderzoek eind 2019 klaar zijn.

Menu