logo

Nonrespons bij surveyonderzoek

08 juni 2010

Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van non-respons bij survey-onderzoek.

Het SCP wil kwalitatief hoogwaardige publicaties maken. Daarom moet de kwaliteit van het cijfermateriaal zo hoog mogelijk zijn. Veel cijfermateriaal komt uit surveyonderzoek. Dan krijgt een steekproef uit de bevolking een enquête voorgelegd. Maar niet iedereen vult de enquête in. Dat heet nonrespons. Het SCP doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van nonrespons.

Risico's van nonrespons

Nonrespons kan de kwaliteit van surveys bedreigen. Bijvoorbeeld omdat de groep ondervraagde personen te klein wordt. Ook kan er een verschil bestaan tussen de mensen die wel en de mensen die niet aan de enquête meedoen. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid. Daarom streeft het SCP altijd naar een hoge en evenwichtige respons. Bovendien onderzoekt het SCP na de dataverzameling of er van vertekening sprake is.

Samenwerking

Op het gebied van de nonrespons werkt het SCPsamen met onderzoekers in binnen- en buitenland. Nederlandse samenwerkingspartners zijn het CBS en universiteiten. Internationaal zijn medewerkers van OMM actief in de International Workshop on Household Survey Nonresponse.

Publicaties over nonrespons in SCP-bestanden

zie ook:

Kappelhof, J.W.S. (2015). The Impact of Face-to-Face versus Sequential Mixed Mode Designs on the Possibility of Nonresponse Bias in Surveys among non-Western minorities in The Netherlands. Journal of Official Statistics, 31, 1, 1-31.

Kappelhof, J.W.S. (2014). The effect of different survey designs on nonresponse in surveys among non-Western minorities in The Netherlands. Survey Research Methods, 8, 2, 81 -98.

Stoop, Ineke (2012) Unit Non-Response due to Refusal. In: Lior Gideon (ed.) Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences (121-147). Heidelberg, Springer.

Stoop, Ineke, Jaak Billiet, Achim Koch and Rory Fitzgerald (2010) Improving Survey Response. Lessons Learned from the European Social Survey. Chichester, John Wiley & Sons. Ltd.

Contact

Wilt u meer weten over de kwaliteit van gegevens? Neem contact op met Joost Kappelhof of Ineke Stoop.

 

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Nonrespons bij surveyonderzoek

Menu