logo

Steun van sociale netwerken bij ouderschap en opvoeding

30 januari 2019

Eind 2018 is het SCP gestart met een onderzoek naar de rol van sociale netwerken van ouders bij het ouderschap en de opvoeding van kinderen in Nederland. Met sociale netwerken bedoelen we vooral het informele netwerk; familie, vrienden, buren en andere goede bekenden uit de directe sociale omgeving van ouders. We hebben ook aandacht voor mensen in het formele netwerk; de werkgever, collega’s en professionals die direct met het gezin te maken hebben, zoals de huisarts, leidsters van de kinderopvang, leerkrachten en medewerkers van het consultatiebureau.

Soorten steun

Mensen in het sociale netwerk kunnen op verschillende manieren een steentje bijdragen aan het ouderschap en de opvoeding. Zij kunnen ouders een luisterend oor en emotionele steun bieden, advies en tips over de opvoeding geven, en praktische steun geven in de vorm van oppassen en het halen en brengen van kinderen. Ook huishoudelijke klusjes uitvoeren en het bieden van materiële (bijv. kleding en eten geven) en financiële steun vallen hieronder. Daarnaast kunnen zij een rolmodel zijn voor bepaalde opvoedgewoonten en gedragscodes.

Het onderzoek bestaat uit secundaire analyses van bestaande databestanden (Evaluatie Jeugdwet, Kijk op Kinderopvang en Sociaal Domein Index) en nieuw te verzamelen kwalitatieve gegevens (interviews). Daarmee pogen we meer zicht te geven op het ontvangen van verschillende vormen van steun en het effect daarvan op het welbevinden van ouders en de opvoeding. Kan de steun bijvoorbeeld stress en onzekerheid bij de opvoeding verlichten? Ook werpen we een licht op mechanismen die mogelijk een rol spelen bij de keuze van ouders om al dan niet gebruik te (willen) maken van steun bij de opvoeding en verzorging van hun kind. Daarbij komen de behoefte van ouders aan steun, de beschikbaarheid van het netwerk en opvattingen en houdingen van ouders ten aanzien van (in)formele steun aan bod.

Verwachte publicatie

De rapportage over dit project is gepland in de eerste helft van 2020.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Simone de Roos.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Steun van sociale netwerken bij ouderschap en opvoeding

Menu