logo

Verkenning particuliere zorg

07 maart 2019

Particuliere woonzorg voor ouderen is een sector die lijkt te groeien, maar waarover nog weinig bekend is. Met deze verkenning beogen we een beeld te schetsen van vormen van particuliere woonzorg voor ouderen en de doelgroep(en) waar de sector op is gericht. Ook willen we zicht krijgen op mogelijke verschillen met reguliere woonzorg voor ouderen, motieven van ondernemers en eventuele knelpunten in bijvoorbeeld regelgeving of samenwerking in het veld. Daarnaast willen we meer te weten komen over de gebruikers van deze zorg: welk type ouderen maakt gebruik van particuliere woonzorg, waarom doen zij dat en aan welke zorg of andere diensten hebben zij behoefte?

Hoe pakken we de verkenning aan?

Dit is een zogenoemd ‘kwalitatief onderzoek’. We houden interviews met sleutelpersonen en stakeholders in het veld, en met ondernemers van een aantal organisaties. Ook worden een aantal particuliere woonzorg organisaties bezocht om een beeld te krijgen van het aanbod en de diversiteit daarin. Een dergelijke – kwalitatieve – werkwijze heeft als voordeel dat we verkennend te werk kunnen gaan om zo veel mogelijk relevante aspecten naar boven te halen, maar het levert geen generaliseerbare informatie op, daar zijn we ons van bewust.

Wat gebeurt er met de informatie?

De bevindingen van deze verkenning zullen worden gepubliceerd in een rapport waarvan de pdf via onze website geraadpleegd kan worden (planning juni 2019).

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Verkenning particuliere zorg

Menu