logo

Vraag naar arbeid

05 oktober 2018

Sinds 1989 wordt iedere twee jaar een onderzoek gehouden onder werkgevers. Dit levert informatie op over ontwikkelingen in de vraag van werkgevers naar personeel, hun personeelsbeleid, etc..

Er nemen twee- tot drieduizend werkgevers deel.

Het SCP is sinds augustus 2010 verantwoordelijk voor dit onderzoek. Het wordt bekostigd door het ministerie van SZW.

Publicaties

In 2017 is de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 verschenen.

Voor de eerdere rapporten die zijn verschenen, klikt u hier.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Patricia van Echtelt, Lisa Putman of Marian de Voogd.

Menu