logo

Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder.

Momenteel lopen de volgende onderzoeken:

De Nederlandse bevolking in beeld: Het SCP doet onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders en de vraag hoe de Nederlandse maatschappij er in 2019 uitziet. De dataverzameling wordt uitgevoerd door I&O Research. Deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief om de vragenlijst via internet of op papier in te vullen. In een later stadium zullen deelnemers ook mondeling geïnterviewd worden. De dataverzameling loopt tot eind februari 2020.

Informele hulp: Het SCP voert in samenwerking met het CBS een onderzoek uit naar het geven van informele hulp. De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS, meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het CBS.

Onderzoek naar zorggebruik: In samenwerking met het CBS voert het SCP een onderzoek uit naar de gezondheid, zorg, ondersteuning en welzijn van mensen. Deelnemers hebben een uitnodigingsbrief gekregen, de dataverzameling loopt tot eind 2021. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het CBS.

Veranderend Nederland (VNL) en Kwaliteit van Leven (KvL): Met het gecombineerde onderzoek Veranderend Nederland (VNL, mondeling) en Kwaliteit van Leven (KvL, schriftelijk) peilt het SCP meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur (VNL) en volgt het de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland (KvL). De dataverzameling (doorlopend) wordt uitgevoerd door het CBS.


 

Deze pagina is bijgewerkt op 20 januari 2020

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / Enquêtes in uitvoering

Menu