logo

Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder.

Momenteel lopen de volgende onderzoeken:

De Nederlandse bevolking in beeld: Het SCP doet onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders en de vraag hoe de Nederlandse maatschappij er in 2019 uitziet. De dataverzameling wordt uitgevoerd door I&O Research. Deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief om de vragenlijst via internet of op papier in te vullen. In een later stadium zullen deelnemers ook mondeling geïnterviewd worden. De dataverzameling loopt tot eind februari 2020.

Onderzoek onder werkgevers (Arbeidsvraagpanel): Momenteel doet het SCP onderzoek onder werkgevers naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt in Nederland (Arbeidsvraagpanel). De bedrijven en instellingen die in het voorjaar hebben deelgenomen aan dit onderzoek zijn per brief uitgenodigd voor een telefonisch interview dit najaar. De dataverzameling duurt tot eind van dit jaar en wordt  uitgevoerd door Panteia.

Informele hulp: Het SCP voert in samenwerking met het CBS een onderzoek uit naar het geven van informele hulp. De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS en loopt van medio september tot medio december 2019. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het CBS.

Onderzoek naar Ouderen in Instellingen (OII): Een onderzoek naar de leefsituatie van ouderen (55+) die in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven. De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS en loopt van oktober 2018 tot december 2019.

Onderzoek naar zorggebruik: In samenwerking met het CBS voert het SCP een onderzoek uit naar de gezondheid, zorg, ondersteuning en welzijn van mensen. Deelnemers hebben een uitnodigingsbrief gekregen, de dataverzameling loopt tot eind 2021. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het CBS.

Veranderend Nederland (VNL) en Kwaliteit van Leven (KvL): Met het gecombineerde onderzoek Veranderend Nederland (VNL, mondeling) en Kwaliteit van Leven (KvL, schriftelijk) peilt het SCP meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur (VNL) en volgt het de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland (KvL). De dataverzameling (doorlopend) wordt uitgevoerd door het CBS.


 

Deze pagina is bijgewerkt op 4 november 2019

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / Enquêtes in uitvoering

Menu