logo

Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder.

Momenteel lopen de volgende onderzoeken:

Nieuw Statushouders in Nederland (NSN): Onderzoek van het SCP in samenwerking met het CBS naar de leefsituatie en integratie van Syrische statushouders in Nederland. Dit onderzoek is het vervolg op het onderzoek uit 2017. Het veldwerk wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Labyrinth en loopt tot mei 2019.

Vrijetijdsomnibus (VTO) 2018 is een onderzoek naar sport- en cultuurparticipatie in Nederland. Dit onderzoek uitgevoerd door het CBS en gaat 1 november van start. De looptijd is ongeveer 3 maanden.

Onderzoek naar Ouderen in Instellingen (OII): Een onderzoek naar de leefsituatie van ouderen (55+) die in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven. De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS en loopt van oktober 2018 tot december 2019.

Veranderend Nederland (VNL) en Kwaliteit van Leven (KvL): Met het gecombineerde onderzoek Veranderend Nederland (VNL, mondeling) en Kwaliteit van Leven (KvL, schriftelijk) peilt het SCP meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur (VNL) en volgt het de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland (KvL). De dataverzameling (doorlopend) wordt uitgevoerd door het CBS.


 

Deze pagina is bijgewerkt op 8 februari 2019

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / Enquêtes in uitvoering

Menu