logo

Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder.

Momenteel lopen de volgende onderzoeken:

Stand van zaken op de arbeidsmarkt (Arbeidsvraagpanel). Een onderzoek bij bedrijven naar de situatie op de arbeidsmarkt. De dataverzameling van dit onderzoek wordt gedaan door Panteia, onder een steekproef van ca. 6100 bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en minimaal 5 werknemers hebben. Deze bedrijven hebben allemaal een uitnodigingsbrief en een informatiefolder gekregen. De dataverzameling duurt tot eind deze zomer.

Nieuw Statushouders in Nederland (NSN): Onderzoek van het SCP in samenwerking met het CBS naar de leefsituatie en integratie van Syrische statushouders in Nederland. Dit onderzoek is het vervolg op het onderzoek uit 2017. Het veldwerk wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Labyrinth en loopt tot mei 2019.

Onderzoek naar Ouderen in Instellingen (OII): Een onderzoek naar de leefsituatie van ouderen (55+) die in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven. De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS en loopt van oktober 2018 tot december 2019.

Veranderend Nederland (VNL) en Kwaliteit van Leven (KvL): Met het gecombineerde onderzoek Veranderend Nederland (VNL, mondeling) en Kwaliteit van Leven (KvL, schriftelijk) peilt het SCP meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur (VNL) en volgt het de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland (KvL). De dataverzameling (doorlopend) wordt uitgevoerd door het CBS.


 

Deze pagina is bijgewerkt op 14 mei 2019

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / Enquêtes in uitvoering

Menu