logo

Methoden

05 februari 2009

De publicaties van het SCP zijn vaak gebaseerd op analyses van grote databestanden. Dit heet kwantitatief onderzoek. Daarnaast bevatten SCP-rapporten in toenemende mate resultaten van kwalitatief onderzoek, zoals focusgroepen en interviews. Sommige enquêtes werken met open vragen. De analyse en codering van deze vragen ligt tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek in.

Multivariate technieken

Onderzoekers analyseren grote databestanden met multivariate technieken uit de sociale wetenschappen. Ook gebruiken ze econometrische modellen, vooral voor ramingen van de vraag naar en het gebruik van diensten. 

Samengestelde indicatoren

Met multivariate analyses ontwikkelen onderzoekers samengestelde indicatoren. Hiermee kunnen ze verschijnselen door de tijd volgen. Voorbeelden zijn de:

Home / Onderzoek / Methoden

Menu