logo

Methoden

18 september 2018

Welke methoden van onderzoek gebruikt het SCP?

De belangrijkste onderzoeksmethoden die het SCP gebruikt om een actueel beeld van de Nederlandse bevolking te geven zijn:

  • Enquête onderzoek

Een deel van de Nederlandse bevolking krijgt vragen voorgelegd over een bepaald onderwerp. Niet iedereen in Nederland krijgt de vraag om mee te werken aan een SCP-onderzoek. Er wordt op basis van toeval een personensteekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. Deze personen worden vervolgens uitgenodigd voor deelname. De antwoorden van de deelnemers worden gebruikt om tot algemeen geldende uitspraken voor en over de Nederlandse bevolking te komen.

  • Kwalitatief onderzoek

Hierbij wordt een kleinere groep van de Nederlandse bevolking gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek en wordt dieper ingegaan op de achterliggende meningen van mensen. Deze groep vertegenwoordigt niet de Nederlandse bevolking, er kunnen dan ook geen algemene uitspraken worden gedaan. Op deze manier kan wel meer inzicht worden verkregen in de ideeën die in Nederland bestaan over een bepaald onderwerp, en vooral ook in het waarom van deze ideeën. Een voorbeeld van kwalitatief onderzoek is een focusgroepgesprek. Hierbij worden personen gevraagd om mee te discussiëren in een groep over wat een onderwerp of mogelijke beleidsbeslissing voor hun betekent.

  • Registratiegegevens

Het SCP gebruikt voor zijn onderzoek vaak gegevens die al eerder zijn verzameld, zoals bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of van andere rijksinstituten.

Het SCP bestudeert ook veranderende meningen en situaties onder de Nederlandse bevolking. Dit doet zij door regelmatig onderzoeken onder de Nederlandse bevolking over eenzelfde onderwerp te herhalen, of door een onderzoek onder dezelfde groep van personen in de tijd te herhalen. Om veranderingen beter inzichtelijk te maken worden daarnaast soms verschillende soorten gegevens gecombineerd tot nieuwe gegevens. Voorbeelden hiervan zijn:

  • leefsituatie-index, waarmee het SCP sinds 1974 welvaart en welzijn in Nederland volgt.
  • statusscores voor de sociale status van postcodegebieden in Nederland.

Voor meer informatie over het gebruik van onderzoeksgegevens bij het SCP zie het document dat met onderstaande link is te downloaden.

FAQs over het gebruik van onderzoeksgegevens bij het SCP 23 mei 2018, docx, 29kB

Home / Onderzoek / Methoden

Menu