logo

Samenwerking

30 januari 2009

Het SCP verricht zijn onderzoeken vaak in samenwerking. CBS en de andere planbureaus CPB en PBL zijn vaste partners. Ook met andere instituten, nationaal en internationaal, onderhoudt het SCP een band.

CBS en CPB

Met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt het SCP nauw samen in verschillende projecten, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, integratie minderheden, emancipatie en monitor Duurzame samenleving. Dit betreft zowel de dataverzameling als de rapportage. Met het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt het SCP, onder meer, samen in het project Monitor Duurzaam Nederland.

Andere instituten

Daarnaast is er regelmatig samenwerking en afstemming met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rathenau Instituut, het Nibud, het Trimbos-instituut, het RIVM, ZonMw en het NIVEL.

Universiteiten en hogescholen

Het SCP werkt samen met nagenoeg alle universiteiten. Goede contacten met universitaire instituten zijn er ook door de bijzonder hoogleraarschappen van een aantal SCP-medewerkers. Daarnaast is er samenwerking met enkele hogescholen.

Internationaal

Ook op Europees niveau onderhoudt het SCP verschillende samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld in het European Social Survey. Internationale samenwerking vindt ook plaats in EU-projecten, bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid, sociale en politieke participatie, kinderen en jongeren en internet en integratie van minderheden.

Home / Onderzoek / Samenwerking

Menu