logo

Statusscores

07 augustus 2019

Tot voor kort berekende het SCP periodiek zogenaamde wijkstatusscores. Het doel van de statusscores was om aan te geven hoe de sociale status van een wijk was in vergelijking met andere wijken in Nederland. De sociale status van een wijk was afgeleid van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.

Nadere bezinning op de betekenis van de wijkstatusscores heeft ertoe geleid dat het SCP de wijkstatusscores niet langer beschikbaar stelt. Eén van de redenen hiervoor is dat één wijkstatusscore teveel pretendeert: de sociale werkelijkheid is te ingewikkeld om in een enkele score samen te vatten, er vallen meerdere dimensies aan te onderscheiden.

Home / Onderzoek / Statusscores

Menu