logo

Tijdsbesteding

 • Het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

  18 december 2017

  Bij iedere ronde van het TBO komt een rapport uit dat een overzicht geeft van de manier waarop Nederlanders hun tijd besteden. De meest recente publicatie is de card stack ‘Een week in kaart’ die op 21 december verscheen. Deze publicatie beschrijft de hoofdlijnen van de tijdsbesteding van Nederlanders en laat zien hoeveel tijd Nederlanders aan betaald werk, het huishouden en zorgtaken, persoonlijke verzorging (incl. slaap), onderwijs en vrijwilligerswerk besteden. De cijfers over 2016 worden vergeleken met die over 2011 en 2006. Daarnaast worden verschillen tussen mannen en vrouwen, hoger en lager opgeleiden en mensen in verschillende levensfasen in kaart gebracht.

 • Met het oog op de tijd

  26 november 2013

  Op 26 november verscheen 'Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoe zit het precies met de tijdsbesteding van Nederlanders?

 • Hoe lang en hoe vaak

  26 november 2013
  Hoe lang en hoe vaak is de Nederlander bezig met verplichtingen, persoonlijke tijd, vrije tijd en mobiliteit?
  Let op, dit zijn oude gegevens.

 • Contactpersonen

  Wie kunt u benaderen voor meer informatie?

Home / Onderzoek / Tijdsbesteding

Menu