logo

Radio en geluidsdragers luisteren

26 november 2013

Luistertijd op de achtergrond stijgt

De tijd besteed aan het luisteren naar de radio en geluidsdragers als hoofdactiviteit bleef gelijk tussen 2006 en 2011. Wel steeg de luistertijd als nevenactiviteit (percentage deelnemers steeg ook van 38% naar 51%, niet in grafiek).

Figuur 1 Audio luisteren (radio en geluidsdragers) als hoofd- en nevenactiviteit, bevolking 12 jaar en ouder, 1975-2005 en 2006-2011 (in procenten deelnemers en uren per week)

fig-media-7

Bron: SCP (TBO’75-’05, TBO 2006); SCP & CBS (TBO 2011)

Toename onder tieners

Ouderen van 65 jaar en ouder blijven trouwe luisteraars. Vooral onder tieners steeg de gemiddelde luistertijd (als hoofdactiviteit) tussen 2006 en 2011. Mogelijk heeft de komst van nieuwe digitale platformen om radio en muziek te luisteren hiermee te maken. Daarnaast hebben vooral de middelbaar opgeleiden hun luistertijd vergroot tussen 2006 en 2011. Hierdoor zijn opleidingsverschillen in luistertijd afgenomen.

Figuur 2 Tijd besteed aan audio luisteren (als hoofdactiviteit), bevolking 12 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2006-2011 (in uren per week)

fig-media-8 

Bron: SCP (TBO 2006); SCP & CBS (TBO 2011)

Meetmethode

Het tijdsbestedingsonderzoek meet het audio luisteren met een dagboekje. Mensen vullen elke 10 minuten in welke activiteit ze doen, bijvoorbeeld het luisteren naar de radio. Ze houden het dagboek een week bij. Het SCP presenteert hier de gemiddelde tijdsbesteding aan audio luisteren (radio en geluidsdragers zoals cd’s) en het aantal mensen dat ten minste 10 minuten audio heeft geluisterd. Het landelijke luisteronderzoek van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) registreert het radio luisteren met radiologs (dagboeken die specifiek op radioluistergedrag inzoomen) en mediawatches (horloges die automatisch geluid registreren). In het tijdsbestedingsonderzoek vergeten respondenten nog wel eens om radio luisteren in te vullen, vooral als de radio op de achtergrond aanstaat. In het luisteronderzoek is tijd besteed aan radio luisteren specifiek de opdracht.

Home / Onderzoek / Het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) / Mediagebruik / Radio en geluidsdragers luisteren

Menu