logo

Wat doen Nederlanders in hun vrije tijd

26 november 2013

Meeste vrije tijd gaat naar mediagebruik

Nederlanders besteden het grootste deel van hun vrije tijd aan mediagebruik. Het tijdsbudget voor media bedraagt in 2011 bijna 21 uur per week. Daarbinnen zijn vooral televisiekijken, internet en computergebruik populair. Naar het onderhouden van sociale contacten - bij elkaar op visite gaan, zo maar wat met elkaar praten en telefoneren - gaat ruim 7 uur per week. Wel daalt de tijd daarvoor al geruime tijd. Na mediagebruik zijn de recreatieve activiteiten de tweede grootste vorm van vrijetijdsbesteding. Hieronder vallen onder meer uitgaan, uitstapjes, sport- en cultuurdeelname en het beoefenen van hobby's. Hiervoor is 13,5 uur per week gereserveerd. Naar vrijwilligerswerk, informele hulp en religieuze praktisering (samen maatschappelijke participatie) gaat ruim 2 uur per week. Per week zijn Nederlanders ruim 3,5 uur voor hun vrije tijd onderweg.

Figuur 1 Vrije tijd: verdeling van de vrije tijd over typen vrijetijdsbesteding en vrijetijdsmobiliteit, bevolking 12 jaar en ouder, 2011 (in uren per week)

fig-vt-alg-1 

Bron: SCP en CBS (TBO’11)

Meer en minder vrije tijd

Ouders met een jongste kind tot 4 jaar hebben de minste vrije tijd. Mensen ouder dan 40 jaar en zonder kinderen tot 18 jaar hebben de meeste vrije tijd. Mannen beschikken over meer vrije tijd dan vrouwen. Dat betekent niet dat vrouwen meer tijd kwijt zijn aan verplichtingen. Vrouwen besteden meer tijd aan persoonlijke verzorging, waaronder langer slapen. Mensen die voltijds werken (35 uur of meer per week) hebben minder vrije tijd dan gemiddeld. Laagopgeleiden hebben de meeste vrije tijd, hoogopgeleiden de minste.

Figuur 2 Vrije tijd: bevolking 12 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2011 (in uren per week)

fig-vt-alg-2 

Bron: SCP en CBS (TBO’11)

Vrije tijd niet afgenomen tussen 2006 en 2011

In 2011 beschikken Nederlanders gemiddeld over 47,8 uur vrije tijd per week. Voor de millenniumwisseling daalde de hoeveelheid vrije tijd door een toename van tijdsbesteding aan verplichtingen. In de periode 2000-2005 stagneerde die daling al. Tussen 2006 en 2011 is van daling van de hoeveelheid vrije tijd geen sprake.
Binnen de vrije tijd stijgt het mediagebruik (exclusief onlinecommunicatie, want dat valt onder sociale contacten). Het mediagebruik nam tussen 2006 en 2011 toe van 19,6 uur naar 20,9 uur per week. Dat is een breuk met het verleden: het tijdsbudget voor media lag jaren op ongeveer 19 uur per week. De tijd voor sociale contacten (inclusief online sociale contacten via bijvoorbeeld sociale media) liep terug tussen 2006 en 2011. Deze daling zet de trend uit de periode 1975-2005 voort. In 2011 is in een week gemiddeld 13,5 uur beschikbaar voor recreatieve activiteiten en ontspanning. Dit is vergelijkbaar met de periode 2006 en 2011. De tijd voor recreatie en ontspanning is al lange tijd stabiel.

Figuur 3 Vrije tijd: verdeling van de vrije tijd over typen vrijetijdsbesteding en vrijetijdsmobiliteit, bevolking 12 jaar en ouder, 1975-2005 en 2006-2011

fig-vt-alg-3 

Bron: SCP (TBO’75-’05, TBO’06); SCP en CBS (TBO’11)

Meer informatie over vrijetijdsbesteding

Mediagebruik
Sociale contacten
Recreatieve activiteiten en ontspanning
Maatschappelijke participatie

Home / Onderzoek / Het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) / Vrije tijd / Wat doen Nederlanders in hun vrije tijd

Menu