logo

Huishouden

18 februari 2010

Het Nederlandse huishouden

Meer Janneke Steen dan Jan Steen

Los van de vraag of de connotatie van slordigheid erop van toepassing is, geldt in elk geval wel dat Nederlandse huishoudens nog altijd meer van Janneke dan van Jan Steen zijn. In de leeftijdsgroep 20-64 jaar steken vrouwen met ruim 20 uur per week ruim twee keer zoveel tijd in het huishouden dan mannen met krap tien uur per week.

Blijven mannen in alle opzichten achter?

Blijven mannen in alle opzichten achter? Of zijn er huishoudelijke taken die wel gelijk verdeeld zijn? De verdeling tussen mannen en vrouwen is het minst ongelijk bij het boodschappen doen en winkelen. Schever verdeeld zijn de bijdragen van de seksen aan eten koken (inclusief tafel dekken, afwassen e.d.) en aan het huis poetsen (stofzuigen e.d.). Mannen laten het bij het wassen en strijken van kleding zelfs nagenoeg geheel afweten.

Huishoudelijke taken naar sekse, bevolking 20-64 jaar, uren per week, 2005fig43

Man-vrouw verschillen in huishouden kleiner, maar nog lang niet weg

In de loop de loop der jaren daalde het aantal uren huishoudelijk werk van mensen van 20-64 drie uur per week. Dat komt vooral doordat vrouwen er aanzienlijk minder tijd aan zijn gaan besteden. In dertig jaar daalde het wekelijkse tijdsbeslag van het huishouden onder hen achtenhalf uur. Mannen werden wat actiever in het huishouden. Het verschil tussen de inzet van mannen en vrouwen werd gehalveerd. In  1975 bedroeg dat verschil wekelijks 23 uur, in 2005 nog 11½ uur. Daarmee werden de man-vrouw verschillen in dit opzicht aanzienlijk kleiner, zonder geheel te verdwijnen.

Huishoudelijke taken (inclusief reistijd) naar sekse, bevolking 20-64 jaar, uren per week, 1975-2005fig30

Vrouwen bezuinigden vooral op eten bereiden en op huis schoonmaken.

Eten bereiden en huis schoonmaken naar sekse, bevolking 20-64 jaar, uren per week, 1975-2005

fig28eten en poetsenMeer informatie over het huishouden

zorgtaken


auteur(s): Koen Breedveld, Andries van den Broek
meer informatie: Mariëlle Cloïn

Home / Onderzoek / Zorgtaken / Huishouden

Menu