logo

Afdeling Methodologie

De afdeling Methodologie draagt op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van de SCP-data en het SCP-onderzoek. Het SCP gebruikt voor dit onderzoek surveydata, maar ook registraties en kwalitatieve gegevens.

De methodologen geven advies en ondersteuning bij de uitbesteding van dataverzameling, de onderzoeksopzet, het steekproefontwerp, het design van de vragenlijst, het monitoren van veldwerk, het analyseren van data en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ze zorgen voor een inzichtelijke en volledige documentatie van het onderzoeksproces, doen onderzoek naar de kwaliteit van onderzoeksgegevens, harmoniseren longitudinale bestanden, introduceren geavanceerde analysemethoden en denken mee over de presentatie van resultaten in tabellen en visualisaties. Ze spelen een belangrijke rol bij de interne kwaliteitsbewaking  en zorgen ervoor dat wet- en regelgeving wordt gevolgd, o.a. op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens.

De methodologen zijn betrokken bij internationale projecten (European Social Survey ) en nationale en internationale netwerken (NPSO, CSDI).

Medewerkers van de afdeling Methodologie

De afdeling Methodologie draagt op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van de SCP-data en het SCP-onderzoek.

Joost Kappelhof, afdelingshoofd
Sanne de Vries
Jurjen Iedema
Jannine vd Maat
Sander Steijn
Leen Sterckx
Marian de Voogd-Hamelink
Manon Goddijn
Suzanne Roggeveen

Home / Organisatie / Afdeling Methodologie

Menu