logo

Andriessen, Iris

Dr. I. (Iris) Andriessen
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: minderheden, discriminatie
E: i.andriessen@scp.nl
Telefoon 06 2114 2554

Biografie

Iris Andriessen (1975) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde zij ook, op de effecten van sociaal-culturele factoren op het schoolsucces van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. Na haar promotie was ze enige tijd als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Iris werkt sinds 2007 bij het SCP. Hier houdt ze zich bezig met onderzoek naar etnische minderheden. Op dit moment loopt een grootschalig onderzoek naar discriminatie van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt.

Beknopte bibliografie

Meer publicaties...

Iris Andriessen

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Andriessen, Iris

Menu