logo

Berg, van den, Esther

Dr. E.M. (Esther) van den Berg
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: civil society, participatie en lokaal sociaal beleid
E: e.van.den.berg@scp.nl
Telefoon 06 1106 4933

Biografie

Esther van den Berg studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2001 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar de politieke invloed van maatschappelijke organisaties op het Nederlands mensenrechtenbeleid. Tussen november 2012 en september 2014 was Esther gedetacheerd aan het University College Roosevelt van de Universiteit Utrecht voor het onderzoek Human Rights and the City over mensenrechten en lokaal beleid.

Civil sociey

Sinds 2003 werkt Esther bij het SCP. Hier schrijft zij over maatschappelijke organisaties, participatie en zelfgeorganiseerde verbanden in de civil society. Momenteel werkt zij mee aan onderzoek naar de transities in het sociaal domein, de hervorming langdurige zorg en naar maatschappelijke initiatieven rond vluchtelingen.

Beknopte bibliografie

  • Esther van den Berg (2016). Making human rights the talk of the town: civil society and Human Rights Cities, a case study of the Netherlands (p. 44-63). In: Barbara Oomen, Martha Davis and Michele Grigolo (eds.). Global Urban Justice: The Rise of Human Rights Cities. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Esther van den Berg, Maaike den Draak, Karin Wittebrood en Mariska Kromhout (2016). Van start in het sociaal domein. Ervaringen in drie gemeenten met de decentralisaties in 2015. Onderdeel van Overall Rapportage Sociaal Domein 2015 (Evert Pommer en Jeroen Boelhouwer red.). Den Haag: SCP.

  • Esther van den Berg en Barbara Oomen (2014). Mensenrechten en lokaal beleid. Handreiking voor beleidsmakers. Den Haag: University College Roosevelt (Universiteit Utrecht) / Platform31.

  • Esther van den Berg, Pepijn van Houwelingen en Joep de Hart (red.) (2011). Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. Den Haag: SCP.

  • Esther van den Berg en Joep de Hart (2008). Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Den Haag: SCP.

Meer publicaties...

Esther van den Berg

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Berg, van den, Esther

Menu