logo

Bijl, Rob

Dr. R.V. (Rob) Bijl
Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
E: r.bijl@scp.nl
Telefoon 088-984 6301

Biografie

Rob Bijl studeerde Sociologie aan de Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1991 aan de Universiteit Utrecht. Van 1985 tot 2000 werkte hij bij het Trimbos-instituut in Utrecht. Van 2001 tot 2006 was hij verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Sinds april 2006 is hij adjunct-directeur van het SCP.

Nevenactiviteiten (per januari 2016)

Rob is onder meer lid van de Wetenschappelijke Adviescommunity Volksgezondheids ToekomstVerkenningen 2018, vice president van de Research Committee 'Social Indicators' van de International Sociological Association, lid van het core team van het Network for Social Monitoring and Reporting in Europe,
lid van de Maatschappelijke overkoepelende commissie van deskundigen t.b.v. strategisch basisonderzoek in Vlaanderen, lid van de Programmaraad van het Rathenau Instituut, lid van de Adviesraad Sociale Statistieken van het CBS,
lid (en tot september 2015 voorzitter) van het Knowledge Platform on Inclusive Development Policies in Africa. Daarnaast is hij reviewer voor o.a. Social Indicators Research en Acta Psychiatrica Scandinavica.

 

Bestuurlijk is Rob actief in de Raad van Toezicht van Kwintes (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) in Zeist, als lid Raad van Toezicht  Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken in Hilversum, en als voorzitter Raad van Toezicht Montessori Lyceum Herman Jordan in  Zeist.

Beknopte bibliografie

  • Rob Bijl , Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, Iris Andriessen (redactie). De Sociale Staat van Nederland 2015. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015.

  • Evert Pommer, Rob Bijl (redactie). Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015.

  • Rob Bijl. Measuring well-being and quality of life: an overview of activities in Europe, with a focus on the Netherlands. In: INEC (2015). Experiencias y metodologías internacionales de medición del bienestar: una referencia para el Buen Vivir de Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Quito, p.67-82.

  • Rob Bijl , Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, Nathalie Sonck (redactie). De Sociale Staat van Nederland 2013. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2013.

  • R. Bijl , A. Verweij(eds.). Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe. Integration policies and monitoring efforts in 17 European countries. The Hague, The Netherlands Institute for Social research/SCP, 2012.

Rob Bijl
Menu