logo

Boer, de, Alice

Stuur een bericht

Prof. dr. ir. Alice de Boer
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: informele zorg/mantelzorg, ouderenzorg
Telefoon 06 2143 2861

Biografie

Alice de Boer (1966) studeerde Huishoudwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Van 1990 tot 1991 werkte ze bij het RIVM, vervolgens twee jaar bij het SCP. In 1993 startte ze een NWO-onderzoek aan de Universiteit Utrecht, bij het Urban Research Centre Utrecht. Ze promoveerde in 1999 op wonen en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Op 1 januari 2016 is Alice benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Sociologie. Op 26 januari 2017 hield zij haar oratie.

Zorggebruik

Na haar promotie keerde Alice eerst terug bij het RIVM (Centrum voor Zorgonderzoek). Hier deed ze in 1999 en 2000 onderzoek naar het zorggebruik bij chronisch zieken. Sinds 2000 werkt ze als senior onderzoeker bij het SCP.

Beknopte bibliografie

  • Boer, Alice de (2017). Wie maakt het verschil? Sociale ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp (oratie). SCP: Den Haag.
  • Klerk, Mirjam de, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns en Sjoerd Kooiker (2015). Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: SCP.
  • Josten, Edith en Alice de Boer (2015). Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Den Haag: SCP.
  • Boer Alice de, Mirjam de Klerk, Ans Merens (2015). Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders (webpublicatie). Den Haag: SCP.
  • Klerk, Mirjam de, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker, Inger Plaisier en Peggy Schyns (2014). Hulp geboden; Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Den Haag: SCP.

Meer publicaties...


 

Alice de Boer1

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Boer, de, Alice

Menu