logo

Boer, de, Alice

Prof. dr. ir. A. (Alice) de Boer
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: informele zorg/mantelzorg, ouderenzorg
E: a.de.boer@scp.nl
Telefoon 06 2143 2861

Biografie

Alice de Boer (1966) studeerde Huishoudwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Van 1990 tot 1991 werkte ze bij het RIVM, vervolgens twee jaar bij het SCP. In 1993 startte ze een NWO-onderzoek aan de Universiteit Utrecht, bij het Urban Research Centre Utrecht. Ze promoveerde in 1999 op wonen en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Op 1 januari 2016 is Alice benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Sociologie, leerstoel Sociale Ongelijkheid en Informele Hulp. Op 26 januari 2017 hield zij haar oratie.

Zorggebruik

Na haar promotie keerde Alice eerst terug bij het RIVM (Centrum voor Zorgonderzoek). Hier deed ze in 1999 en 2000 onderzoek naar het zorggebruik bij chronisch zieken. Sinds 2000 werkt ze als senior onderzoeker bij het SCP.

Beknopte bibliografie

  • Boer, Alice de, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk (2019). Werk en mantelzorg. Kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk. Den Haag: SCP.
  • Tienen, Ingrid van, Alice de Boer, Simone de Roos, Claudia van der Heijde, Peter Vonk (2018). Gezondheids en- studie uitkomsten bij mantelzorgende studenten. Adam: VU/SCP/Uva.
  • Boer, Alice de (2017). Wie maakt het verschil? Sociale ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp (oratie). SCP: Den Haag.
  • Klerk, Mirjam de, Alice de Boer, Inger Plaisier en Peggy Schyns (2017). Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Meer publicaties...


 

Alice de Boer1

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Boer, de, Alice

Menu