logo

Broek, van den, Andries

Dr. A. (Andries) van den Broek
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: duurzaamheid, burgerschap en cultuur (cultureel draagvlak )
E: a.van.den.broek@scp.nl
Telefoon 06 1190 7769

Biografie

Andries van den Broek studeerde politicologie in Rotterdam en politieke filosofie in Hull (UK). Hij promoveerde in Tilburg op een studie over de verraderlijke charme van het begrip generatie als sociale categorie, een onderwerp dat nog geregeld zijn pad kruist. Sinds 1994 werkt hij met veel plezier bij het SCP, waar hij zich geruime tijd bezig hield met de (vrije)­tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking. Daarbinnen werd cultuur­participatie, inclusief amateurkunst, een zwaartepunt in zijn werk. Hij is nauw betrokken bij de door het SCP en de Boekmanstichting ontwikkelde Cultuurindex Nederland. Hij schrijft de cultuurparagraaf in de Sociale Staat van Nederland, die elk oneven jaar verschijnt. Recent richt zijn werk zich ook op de thema’s duurzaamheid, leefomgeving en burgerschap.

Beknopte bibliografie

  • Dekker, P., J de Ridder, P. van Houwelingen, A. van den Broek (2016). Burgerperspectieven 2016 | 4. Kwartaalthema: energietransitie. Den Haag: SCP.

  • Van den Broek, A., C. van Campen, J. de Haan, A. Roeters, M. Turkenburg en L. Vermeij (red.,2016). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: SCP.

  • Vringer, K. en A. van den Broek, m.m.v. E. Drissen (2016). Consumeren. Contouren van verwarming, vervoer, vakantie en voeding bij 80% reductie van broeikasgasemissies. In: A. van den Broek et al. (red.). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: SCP.

  • Tiessen-Raaphorst, A. en A. van den Broek (2016). Sport en cultuur. Patronen in belangstelling en beoefening. Den Haag: SCP.

  • Van den Broek, A., A. Steenbekkers, P. van Houwelingen en K. Putters (2016). Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Den Haag: SCP.

Meer publicaties...

Andries van den Broek

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Broek, van den, Andries

Menu