logo

Broek, van den, Andries

Dr. A. (Andries) van den Broek
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: vrije tijd, cultuur (cultureel draagvlak ), cultuurbeleid
E: a.van.den.broek@scp.nl
Telefoon 06 1190 7769

Biografie

Andries van den Broek studeerde politicologie in Rotterdam en politieke filosofie in Hull (UK). Hij promoveerde in Tilburg op een studie over de verraderlijke charme van het begrip generatie als sociale categorie, een onderwerp dat nog geregeld zijn pad kruist. Sinds 1994 werkt hij met veel plezier bij het SCP, waar hij zich geruime tijd bezig hield met de (vrije)­tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking. Daarbinnen werden the thema’s cultuur en cultuurparticipatie, inclusief amateurkunst, een zwaartepunt in zijn werk. Hij hield zich onlangs enige tijd bezig met duurzaamheid. Eerder was hij betrokken bij de door het SCP en de Boekmanstichting ontwikkelde Cultuurindex Nederland. Momenteel werkt hij onder meer aan een periodieke rapportage over het culturele leven, als opvolger van de OCW-publicatie Cultuur in Beeld. De voornaamste culturele activiteit in zijn eigen vrije tijd is accordeon spelen in een folk-punk band.

Beknopte bibliografie

  • Van den Broek, A., C. van Campen, J. de Haan, A. Roeters, M. Turkenburg en L. Vermeij (red.,2016). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: SCP.

  • Tiessen-Raaphorst, A. en A. van den Broek (2016). Sport en cultuur. Patronen in belangstelling en beoefening. Den Haag: SCP.

  • Van den Broek, A., A. Steenbekkers, P. van Houwelingen en K. Putters (2016). Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Den Haag: SCP.

  • Van den Broek, A. en P. van Houwelingen (2015). Gisteren Vandaag. Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening. Den Haag: SCP.

  • Van den Broek, A. (2013). Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Den Haag: SCP.

Meer publicaties...

Andries van den Broek

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Broek, van den, Andries

Menu