logo

Carabain, Christine

Dr. C.L. (Christine) Carabain
Programmaleider Duurzame samenleving
Onderzoeksthema's: duurzaamheid
E: c.carabain@scp.nl
Telefoon 06 2577 8961

Biografie

Christine Carabain studeerde psychologie (sociale psychologie, economische & milieu psychologie) aan de Universiteit Leiden. In 2007 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Taking too much for granted? A study on the measurements of social attitudes’.

Na haar promotie heeft ze gewerkt als onderzoeker en docent bij het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2011 was zij verbonden aan Stichting NCDO (Stichting Nationale Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Zij leidde in deze organisatie het onderzoeksteam dat zich richtte op (mondiale) duurzaamheidvraagstukken en internationale samenwerking. Sinds 1 januari 2018 werkt Christine als programmaleider Duurzame Samenleving bij het SCP.

Beknopte bibliografie

  • Kees Vringer & Christine Carabain (2019). Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid. Den Haag: Planbureau van de Leefomgeving.
  • PBL, CPB & SCP (2018). Verkenning Brede Welvaart 2018. Thema: Circulaire Economie, Gedrag en Beleid. Den Haag: Planbureau van de Leefomgeving.
  • Carabain, C.L., Boonstoppel, E., Hulsen, M. & N. van Douwen (2017). Nederlanders & de Wereld 2016. Amsterdam: Kaleidos Research.
  • Ghorashi, H., Carabain, C.L. & E. Szepietowska (2015). Paradoxes of (E)quality and Good will in Managing Diversity: A Dutch case in the Philanthropic Sector. In T. Matejskova & M. Antonsich (Eds.), Governing through Diversity. Migration Societies in Post-Multiculturalist Times (pp. 83-104). Houndmills: Palgrave.
  • Gilder, T.C. de, Carabain, C.L. & L. Moratis, (2013). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011. In T.N.M. Schuyt, B.M. Gouwenberg & R.H.F.P. Bekkers (Eds.), Geven in Nederland 2013: Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk (pp. 189-203). Amsterdam: Reed business education.

Meer publicaties...

Christine Carabain

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Carabain, Christine

Menu