logo

Echtelt, van, Patricia

Dr. P.E. (Patricia) van Echtelt
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema: arbeidsmarkt
E: p.van.echtelt@scp.nl
Telefoon 06 1119 0874

Biografie

Patricia van Echtelt (1975) studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde bij de vakgroep Sociologie (ICS) in Groningen op het proefschrift Time-greedy employment relationships. Four studies on the time claims of post-Fordist work.

Arbeidsdeelname

Na haar promotie werkte Patricia als onderzoeker bij Research voor Beleid, op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Sinds 2007 is ze verbonden aan het SCP. Hier houdt ze zich bezig met onderzoek naar arbeidsdeelname.

Beknopte bibliografie

  • Versantvoort. M. en P. van Echtelt (2016). Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Echtelt, P. van (2016). Arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering. In: M. Versantvoort en P. van Echtelt (2016). Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen (p. 69-98). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Echtelt, P. van, S. Croezen, J.D. Vlasblom en M. de Voogd-Hamelink (2016). Aanbod van arbeid 2016. Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Vrooman, C., E. Josten en P. van Echtelt (2016). De laagopgeleiden van de toekomst: meer dan een scholingsprobleem. In: SZW (red.) Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt, p. 23-40. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Mattijssen, L., P. van Echtelt en A. de Boer (2016). Arbeid en mantelzorg op een flexibele arbeidsmarkt. In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, jg. 32, nr. 3, p. 248-265.

Meer publicaties ...

Patricia van Echtelt

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Echtelt, van, Patricia

Menu