logo

Feijten, Peteke

Dr. P.M. (Peteke) Feijten
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: Wmo, gezondheid, participatie 
E: p.feijten@scp.nl
Telefoon 06 1118 5926

View Peteke Feijten's profile on LinkedIn

Biografie

Peteke Feijten studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de faculteit Geowetenschappen op een onderzoek naar wooncarrières van Nederlanders in de tweede helft van de 20e eeuw. Tussen 2006 en 2011 werkte ze als research fellow aan de University of St Andrews. Daar breidde zij haar onderzoeksterrein uit van wonen en migratie naar gezondheid. Sinds 2011 werkt zij als onderzoeker bij het SCP, afdeling Zorg Emancipatie en Tijdsbesteding. Zij maakt deel uit van het team dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) evalueert. Zij doet daarbij vooral onderzoek onder gebruikers van Wmo-ondersteuning. Hun ervaringen met de aanvraagprocedure en de geboden ondersteuning worden in kaart gebracht en het maatschappelijk doelbereik wordt onderzocht: in hoeverre draagt de Wmo bij aan de redzaamheid en participatie van mensen met een beperking? En in hoeverre hangt dit samen met het Wmo-beleid in de gemeente waar men woont?

Beknopte bibliografie

  • Kromhout, Mariska, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak en Alice de Boer (2014). De Wmo in beweging: Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Feijten, Peteke, Anna Maria Marangos, Mirjam de Klerk, Alice de Boer en Frieke Vonk (2013). De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012 (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport aanvragers en mantelzorgers). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Feijten, Peteke en Maarten van Ham (2013). The Consequences of Divorce and Splitting up for Spatial Mobility in the UK. Comparative Population Studies 38(2): 405-432.
  • Coulter, R., Van Ham, M. & Feijten, P. (2011) A longitudinal analysis of moving desires, expectations and actual moving behaviour. Environment and Planning, A 43(11), 2742-2760.
  • Feijten, P. & Van Ham, M. (2010). The impact of splitting up and divorce on housing careers in the UK. Housing Studies, 25(4), 483.
  • Cooke, T., Boyle, P., Couch, K. & Feijten, P. (2009). A Longitudinal Analysis of Family Migration and the Gender Gap in Earnings in the United States and Great Britain. Demography, 46(1), 147-167.
     

Meer publicaties...

Peteke Feijten

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Feijten, Peteke

Menu