logo

Gijsberts, Mérove

Prof. dr. M.I.L. (Mérove) Gijsberts

Senior Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: integratie, segregatie, opleiding en taal, beeldvorming, EU-arbeidsmigranten
E: m.gijsberts@scp.nl
Telefoon 06 1185 4505

Biografie

Mérove Gijsberts studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde bij de vakgroep Sociologie/onderzoeksschool ICS van de Universiteit Utrecht en werkte daarna als postdoc aan de Radboud Universiteit. Sinds 2002 werkt Mérove bij het SCP. Daarnaast bekleedt zij sinds 1 februari 2016 de leerstoel Dynamics of Immigrant Integration aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de positie van migrantengroepen in de Nederlandse samenleving. De afgelopen jaren onderzocht ze onder andere wederzijdse beeldvorming, schoolprestaties van migrantenleerlingen, effecten van etnische segregatie en integratieprocessen onder recente migranten uit Midden- en Oost-Europa. Ze is bestuurslid van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV).

Beknopte bibliografie

  • Gijsberts, M. en M. Lubbers (2015). Roemeense migranten. De leefsituatie in Nederland kort na migratie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Gijsberts, M. en M. Lubbers (2015). Langer in Nederland. Ontwikkelingen in de leefsituatie van Poolse en Bulgaarse migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Vrooman, C., M. Gijsberts en J. Boelhouwer (red.) (2014). Verschil in Nederland, Sociaal en Cultureel Rapport 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Gijsberts, M en R. van der Ploeg (2015). School achievement of immigrant children: the decreasing influence of ethnic concentration. In: Journal of International Migration and Integration, Doi 10.1007/s12134-015-0445-x.

  • Maliepaard, M., K. Phalet en M. Gijsberts (2015). Islamic Gatherings: Experiences of Discrimination and Religious Affirmation across Established and New Immigrant Communities. In Ethnic and Racial Studies, 38, 15, 2635-2651.

  • Gijsberts, M. en E. Havekes (2015). De rol van de buurt voor interetnische beeldvorming in Nederland. In: Sociologie, 10, 2, 146-177.

Meer publicaties...

Merove Gijsberts

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Gijsberts, Mérove

Menu