logo

Herweijer, Lex

Drs. L.J. (Lex) Herweijer
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: schoolloopbanen, voortijdig schoolverlaten, schoolkeuze
E: l.herweijer@scp.nl
Telefoon 06 1547 5294

Biografie

Lex Herweijer studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specialisaties waren onderwijssociologie en methoden en technieken van onderzoek. Daarna werkte hij bij de vakgroep Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Schoolloopbanen

Lex werkt sinds 1988 bij het SCP. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar schoolloopbanen, voortijdig schoolverlaten, ouderbetrokkenheid en oudertevredenheid, schoolkeuze en de financiële positie van het voortgezet onderwijs .

Beknopte bibliografie

Meer publicaties...

Lex Herweijer

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Herweijer, Lex

Menu