logo

Huijnk, Willem

Stuur een bericht

Dr. W.J.J. (Willem) Huijnk
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: etnische minderheden, 'nieuwe' migrantengroepen
Telefoon 06 1184 8108

View Willem Huijnk's profile on LinkedIn

Biografie

Willem studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg en sociologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Daarna is hij gepromoveerd bij het departement Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (ERCOMER en ICS). Zijn promotieonderzoek was gericht op familiebanden en interetnische houdingen. Bij de onderzoeksgroep Educatie & Minderheden werkt hij onder andere mee aan het Jaarrapport Integratie.

Beknopte bibliografie

  • Huijnk, W., M. Gijsberts en J. Dagevos (red.) (2014), Jaarrapport integratie 2013. De participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • Huijnk, W. en J. Dagevos (2012), Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Gijsberts, M., W. Huijnk en J. Dagevos (red.) (2012), Jaarrapport integratie 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Gijsberts, M., W. Huijnk en R. Vogels (red.) (2011). Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

  • Huijnk, W., M. Verkuyten en M. Coenders (2011). Family life and Acculturation Attitudes: A Study among Four Immigrant Groups in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Meer publicaties

Willem Huijnk

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Huijnk, Willem

Menu