logo

Huijnk, Willem

Dr. W.J.J. (Willem) Huijnk
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: migranten, arbeidsmarktpositie, islam, sociaal-culturele positie, beeldvorming, diversiteit
E: w.huijnk@scp.nl
Telefoon 06 1184 8108

View Willem Huijnk's profile on LinkedIn

Biografie

Willem werkt sinds 2010 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sindsdien heeft hij meegewerkt aan tal van onderzoeken rondom integratie- en diversiteitsvraagstukken. Hij heeft bijvoorbeeld bijdragen geleverd aan diverse Jaarrapporten Integratie. Ook is hij projectleider geweest bij verdiepende studies naar homoacceptatie, sociaal-culturele afstand en de islam. Zijn onderzoeksthema’s zijn zeer divers, en omvatten onder andere de arbeidsmarktpositie, wonen, criminaliteit, religie, sociale contacten, identificatie, wederzijdse beeldvorming en waardeoriëntaties.

Beknopte bibliografie

Meer publicaties

Willem Huijnk

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Huijnk, Willem

Menu