logo

Kooiker, Sjoerd

Stuur een bericht

Dr. Sjoerd Kooiker
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: solidariteit, preventie
Telefoon 06 2114 1188

Biografie

Sjoerd Kooiker studeerde Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie welzijnsvraagstukken (1986). Hij promoveerde tien jaar later aan dezelfde universiteit op een proefschrift over wat mensen doen met hun alledaagse gezondheidsklachten. Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij het Nivel in Utrecht.

Onderzoek

Sinds 1993 werkt Sjoerd bij het SCP en doet onderzoek naar gezondheid en naar zorggebruik. Hierover publiceerde hij met name in de Sociale en Culturele rapporten. Daarnaast droeg hij verschillende malen bij aan de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) van het RIVM. De laatste jaren doet hij vooral kwalitatief onderzoek. Thema’s daarbij zijn mantelzorg, opvattingen over gezondheid en gezond leven en de solidariteit tussen bevolkingsgroepen met betrekking tot de kosten van zorg. Voor de meest recente Volksgezondheid Toekomstverkenning  (RIVM) schreef hij samen met Nancy Hoeymans van het RIVM over de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en zorg. Recent rondde hij een onderzoek af naar de mogelijkheden voor de ondersteuning van informele zorg in gemeenten. Het verschijnt in september 2014 als een hoofdstuk in ‘Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp’.

Beknopte bibliografie

  • Kooiker S, Hoeymans N. (2014).  Burgers en gezondheid. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM en Den Haag: SCP. RIVM Rapportnummer: 010003005/2014.
  • Sjoerd Kooiker, Mirjam de Klerk (SCP), Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (2012). Meebetalen aan de zorg: Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Johan Polder, Sjoerd Kooiker en Fons van der Lucht. (2012). De gezondheidsepidemie. Waarom wij gezonder én zieker worden. Amsterdam: Reed Business.

Meer publicaties...

Sjoerd Kooiker

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Kooiker, Sjoerd

Menu