logo

Kornalijnslijper, Nora

Drs. N. (Nora) Kornalijnslijper
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema: Evaluatie hervorming langdurige zorg
E:
n.kornalijnslijper@scp.nl
Telefoon 06-1039 0972

Biografie

Nora Kornalijnslijper (1952) studeerde ontwikkelingssociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In de jaren tachtig werkte zij bij de Faculteit Sociale Wetenschappen/RUL  als onderzoeker en coördinator. Begin jaren negentig is zij in dienst gekomen bij SGBO, het onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten , sinds 2008 van BMC.

Zij heeft veel  onderzoek verricht voor gemeenten en departementen. Dat bestreek een breed terrein van zorg en welzijn zoals ouderenzorg, maatschappelijke opvang, gezondheidsbeleid, maatschappelijke ondersteuning en zorg. Sinds eind februari 2016 werkt zij voor SCP als mede-projectleider aan het evaluatieonderzoek naar de Hervorming van de Langdurige Zorg.

Korte bibliografie

  • Susan van Klaveren, Nora Kornalijnslijper, Anouk Olsthoorn (2016) Toegang tot het sociaal domein , Gemeente Waalwijk, Den Haag: BMC
  • Rinike Geers, Renske Gercama, Nora Kornalijnslijper (2008) Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg, Den Haag, SGBO
  • Daan Heineke, Roelf van der Veen, Nora Kornalijnslijper (2005) Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo, Den Haag, NIZW/SGBO

 

Nora Kornalijnslijper

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Kornalijnslijper, Nora

Menu