logo

Kromhout, Mariska

Dr. M.H.C. (Mariska) Kromhout
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: Primair onderwijs
E: m.kromhout@scp.nl
Telefoon 06 1140 9838

Biografie

Mariska Kromhout (1971) studeerde Orthopedagogiek en Leerproblemen aan de Universiteit Leiden. Daarna deed zij onderzoek voor de Projectgroep Evaluatie Welzijn 0-18-jarige Allochtonen (PEWA). In 2002 promoveerde zij in Leiden op een onderzoek naar Marokkaanse jongeren in de residentiële jeugdhulpverlening. Van oktober 2001 tot en met februari 2011 was Mariska werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij deed daar met name onderzoek op het terrein van asiel en migratie. Van maart 2011 tot juli 2018 was Mariska bij het SCP werkzaam als projectleider van de tweede Wmo-evaluatie en de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Sinds juli 2018 werkt zij voor het programma Opgroeien en Leren.

Beknopte bibliografie

  • Kromhout, Mariska, Nora Kornalijnslijper en Mirjam de Klerk (red.) (2018). Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Smit, Monika, Moira Galloway, Vina Wijkhuijs and Mariska Kromhout (2016). The ‘Pardon Regulation’: implementation and outcome of a regularisation programme in the Netherlands. Migration Letters, jg. 13, nr.  1, p. 327-335. 
  • Berg, Esther van den, Maaike den Draak, Karin Wittebrood en Mariska Kromhout (2016). Van start in het sociaal domein. Ervaringen in drie gemeenten met de decentralisaties in 2015. In Evert Pommer en Jeroen Boelhouwer (red.), Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie (p. 275-357). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Galloway, Moira, Monika Smit and Mariska Kromhout (2014). Between Control and Support. The Protection of Unaccompanied Minor Asylum Seekers at Risk: The Dutch Case. International Migration, jg. 53, nr. 4, p. 51-61.
  • Kromhout, Mariska et al. (2014). De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Mariska Kromhout

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Kromhout, Mariska

Menu